AWJ                                                                                        line awj ID: awjinnovation         email awj  e-mail: sales@awj.co.th    Tel AWJ  02-115-8118
     จำหน่าย - ติดตั้ง - เช่า - ซ่อม - สอบเทียบ - Service Contract   Gas Detector, CEMS, Calibration Gas, System Components

Direct line:  092-275-7369,  081-917-8991,  091-996-6259

                                                      I      About Us    I         Products        Service & Calibration   I    References           Q & A         I    Contact us  I    
SANITARY CENTRIFUGAL PUMP & CIP PUMP

       ซานิทารีปั๊ม (Sanitary Centrifugal Pump & CIP Pump) คือ ปั๊มที่ใชในการส่งของเหลว มีวัสดุเป็น สแตนเลส และสามารถทำความสะอาดได้ด้วยวิธีการ CIP  ถูกนำไปใช้    งานในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, ยาและเวชภัณฑ์, เครื่องสำอางค์, นม, เบียร์, และการผลิตน้ำดื่ม เป็นต้น จากการออกแบบที่เหมาะสมปั๊มชนิดนี้ ยังสามารถนำไปใช้ใน อุตสาหกรรม อาหารที่มีความซับซ้อนขึ้น เช่น การระเหยน้ำ (Evaporator), การกลั่น (Distillation) การทำสารละลายน้ำตาล (Decanting of syrup)

         SANITARY CONTRIFUGAL PUMP: ซานิทารีปั๊ม


              SANITARY CONTRIFUGAL PUMP:               รายละเอียดเพิ่มเติมของปั๊ม >>> Click >>>>

SELF-PRIMING PUMP (CIP PUMP): ซานิทารีปั๊มชนิด Priming ใช้ในงาน CIP
         

               รายละเอียดเพิ่มเติมของปั๊ม >>> Click >>>>

AWJ เป็นผู้นำเข้าปั๊มคุณภาพสูง เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นี้

  • มีวัสดุที่หลากหลายครอบคลุมความต้องการใช้งาน
  • มีอัตราการไหลและความดันครอบคลุมทุกช่วงการใช้งาน
  • มีราคาที่สามารถแข่งขันได้

ลักษณะการใช้งาน: 

เหมาะกับการส่งของเหลวหลากหลายชนิด ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, ยาและเวชภัณฑ์, เครื่องสำอางค์, นม, เบียร์, และการผลิตน้ำดื่ม เป็นต้น  สามารถใช้งานได้ทั้งของเหลวที่มี ความหนืดต่ำ และกึ่งหนืด, ของเหลวมีตะกอนแขวนลอย หรือมี Particle. ใบพัดของปั๊มเป็นแบบเปิด เพื่อลดการสะสมของสิ่งตกค้าง ปั๊มถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูง,ทนความกัดกร่อนของสารเคมี และต้องการ การบำรุงรักษาต่ำ

ลักษณะการใช้งาน:

เหมาะกับการส่งของส่งของไหลทีมีส่วนผสมของ ของเหลวและฟองก๊าซ หรือ มีส่วนผสมของกรดและด่างที่อุณหภูมิสูงใช้กันอย่างแพร่หลาย ในงานที่ระดับของเหลวไม่แน่นอน หรือระดับของเหลวต่ำกว่าด้านดูดของปั๊ม ถูกใช้ในงานของระบบ CIP ในอุตสาหกรรมอาหาร, เคมี และเวชภัณฑ์ อย่างหลากหลาย

ฟังก์ชั่นและข้อมูลจำเพาะ: 

ปั๊มถูกออกแบบให้มีคุณสมบัติ Self-Priming และมีจุด Suction และ Discharge บริเวณด้านข้าง ซึ่งนำไปสู่การดูดที่ดีเยี่ยม ใช้พลังงานต่ำ ทำความสะอาดง่าย และมีต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำ

 Crowcon gas detector Crowcon gas detector Crowcon gas detector Crowcon gas detector Crowcon gas detector Crowcon gas detector Crowcon gas detector
GM GM GM GM GM honeywell honeywell Oldham Oldham Oldham Oldham Detronic Detronic Detronic Detronic Detronic Cosmos Cosmos Cosmos Cosmos Cosmos
            AWJ Innovation Co.,Ltd.© 2019. All Rights Reserved