AWJ adress
AWJ innovation about AWJ products service AWJ contact_AWJ Ref_AWJ
information
เครื่องวัดก๊าซรั่ว  (Gas Detector)
เครื่องตรวจจับเปลวไฟ  (Flame Detector)
เครื่องวัดก๊าซชีวภาพ (Bio Gas Analyzer)
เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้
(Combustion Gas Analyzer)
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyzer)
เครื่องวัดคุณภาพอากาศที่ปล่องและบรรยากาศ (CEMS / AQMS / DAS)
เครื่องวัดฝุ่น (Opacity / Dust)
เครื่องวัดค่าพลังงาน
(Colorific / BTU / Wobbe Index Analyzer)
ชุดก๊าซสอบเทียบ
(Calibration Gas / Standard Gas)
เครื่องวัดความชื้น
(Moisture Analyzer / Dewpoint Analyzer)
ชุดปรับสภาพก๊าซก่อนเข้าเครื่องวัดก๊าซ (Sample Gas Conditioning)
ชุดปรับสัญญาณ, ชุดแสดงผล (Signal Conditioner / Surge / Display / Recorder)
เครื่องวิเคราะห์พิเศษ (Special Analyzer)
Air Operated Double Diaphragm Pump
S-Lok: Instruments Valve and Fitting
  Pump
Air Operated Double Diaphragm Pump
  Inverter Drive
Frequency drive
Frequency Inverter

  Engineering
            
AWJ ให้ความสำคัญกับการออกแบบที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสมเป็นหลัก โดยลงรายละเอียดแต่ละอุปกรณ์และเน้นการสร้าง ความเข้าใจการใช้งาน การดูแลรักษาให้กับลูกค้า

  Services
       Service คือ หัวใจหลักในธุรกิจของบริษัท AWJ ให้ความสำคัญ ในด้านการให้บริการที่รวดเร็ว และการดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างถูกต้อง เพื่อให้อุปกรณ์สามารถใช้ได้อย่างทนทาน และอ่านค่า อย่างแม่นยำ ในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้จากประสบการณ์ ทีมวิศวกรของ AWJ พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่
ไม่มีเวลาบำรุงรักษา และทำการสอบเทียบทำให้ Gas detector, Gas analyzer หรือ CEMs ใช้งานได้ไม่ทน หรืออ่านค่าได้ไม่ถูกต้อง ซึ่งระบบดังกล่าว
มีความสำคัญ เพราะ Gas detector เป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย Gas analyzer เป็นอุปกรณ์ด้านการควบคุม คุณภาพ CEMs เป็นอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
      ดังนั้น AWJ จึงพร้อมที่จะส่งทีมงาน Service เข้าไปดูแล ตรวจเช็ค แก้ไขปัญหา และสอบเทียบอุปกรณ์ให้กับลูกค้า ด้วยความรวดเร็ว โดยไม่คำนึงว่า เป็นอุปกรณ์ที่ จำหน่าย จากทางบริษัทหรือไม่ เพราะ ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุด

  การสอบเทียบ (Calibration)

        บริการสอบเทียบอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ และ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Calibrate Gas detector, Gas analyzer, CEMS) ทั้งในและนอกสถานที่ ก๊าซที่ให้บริการ เช่น
    - ก๊าซติดไฟ (Flammable Gas)  - ก๊าซแอลพีจี / เอ็นจีวี (LPG /NGV)  - ก๊าซมีเทน (CH4)

    - ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)  - ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) - ก๊าซออกซิเจน (O2)
    - ก๊าซชีวภาพ (Biogas)            - ก๊าซ VOC                               - ก๊าซไฮโดรเจน (H2)
    - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
- ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)   - ก๊าซโอโซน (O3)    etc.

  บริการให้เช่า Gas Detector/Biogas Analyzer

      AWJ ให้บริการเครื่องสำหรับเช่า Gas Detector เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้าในการเข้าทำงาน และให้บริการเช่า Biogas Analyzer สำหรับวัดค่า Biogas หรือ Natural Gas

botom บริการให้เช่าระบบ CEMS  Continuous Emission Monitoring System Rental

       AWJ ผู้นำด้านการออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการบำรุงรักษา สอบเทียบ ระบบ CEMS ทั้ง Gas Analyzer, Dust / Opacity จนถึงจัดทำระบบส่งข้อมูล Data Acquisition System (DAS) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสู่กรมโรงงาน กรมควบคุมมลพิษ หรือ การนิคมอุตสาหกรรม ได้ทราบถึงปัญหาที่ผู้ประกอบการพบเมื่อติดตั้งระบบ CEMS ทั้งค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ตลอดถึงการดูแลรักษาระบบ CEMS การจัดเก็บ Calibration Gas รวมถึงปัญหาระบบอ่านค่าไม่ถูกต้องหรืออ่านค่าได้ไม่ต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบ CEMS สามารถอ่านค่าได้ตรงและทำงานได้ต่อเนื่องตามกฎหมาย ทาง AWJ จึงขอนำเสนอ CEMS แบบเช่า เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เป็นทางเลือกในการลดปัญหาการลงทุนและการดูแลรักษาระบบ CEMS

     งานติดตั้ง ดูแลรักษาระบบ และฝึกอบรม CEMS

           CEMS

  การบำรุงรักษาตามระยะ (Service Contract)

      AWJ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาระบบให้ลูกค้า พร้อมรับทำ Service Contract พร้อมทั้งเก็บ Stock parts บางส่วนให้ลูกค้าเพื่อให้ Gas Detector, Gas Analyzer, CEMS ของลูกค้าใช้งานได้ต่อเนื่องและถูกต้อง

  การซ่อม ( Repair and Maintenance)

      AWJ มีทีมงานที่ชำนาญกว่า 10 ปีด้านเครื่องมือวัดก๊าซ ในหลายยี่ห้อทั้ง Crowcon, Horiba, ABB, Union, Honeywell, Fuji, Rosemont, Yokogawa, Sick Maihak, ESA พร้อม ให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจเช็ค ซ่อม เพื่อให้เครื่องวัดก๊าซ ของท่านกลับมา ใช้งานได้สมบูรณ์

  การออกแบบและประกอบตู้ Gas Detector, Gas Analyzer, CEMS

      AWJ ให้บริการออกแบบและรับประกอบตู้ Gas Detector, Gas Analyzer, CEMS ตามมาตรฐาน หรือตามแบบของลูกค้า ทั้งนี้ AWJ มีประสบการณ์ใน การประกอบตู้เครื่องวัดก๊าซในหลายยี่ห้อ ทั้ง Crowcon, Horiba, ABB, Union, Honeywell, Fuji, Rosemont, Yokogawa, Sick Maihak, ESA และอีกหลายยี่ห้อ

  การฝึกอบรม (Training)

     AWJ ให้บริการฝึกอบรม Gas Detector, Gas Analyzer, CEMS ทั้งในและนอกสถานทีให้กับลูกค้า

 
              AWJ Innovation Co.,Ltd.© 2017. All Rights Reserved