เครื่องมือวัดความชื้น Moisture Analyzer และ Dewpoint Analyzer - AWJ
       AWJ                                                  email awj  e-mail: sales@awj.co.th    Tel AWJ  02-115-8118        line awj ID: @awjinnovation

จำหน่าย - ติดตั้ง - เช่า - ซ่อม - สอบเทียบ - Service Contract   Gas Detector, CEMS, Calibration Gas, System Components

Direct line:  092-275-7369,  081-917-8991,  091-996-6259

                                                      I      About Us            Products     I    Service & Calibration   I    References     I       Q & A       I       Contact us   I  
   Dewpoint / Moisture Analyzer

                     

                      GE Panametrics Dewpoint Hygrometer

              
GE Panametrics Portable  Dewpoint Hygrometer

 
      
Edgetech Dewpoint and Trace Oxygen Analyzer

    
 AWJ เป็นผู้จำหน่ายและให้บริการเครื่องมือวัดความชื้น Moisture Analyzer และ Dewpoint Analyzer ตลอดจนสามารถวัดได้ตั้งแต่ ppb , ppm degree Dewpoint จนถึง % RH ทั้งนี้ยังมีรุ่นที่สามารถวัด Trace Oxygen ได้ในระดับ ppm ในเครื่องเดียวกัน และมีให้เลือกทั้งแบบติดตั้งและพกพา


 Crowcon gas detector Crowgas anlyzer gas analyzer co o2 so2 co NOx h2 nh3 h32 nh3 co gas analyzer เครื่องวิเคาะห์ก๊าซ วัด ก๊าซ  gas analyser gas analyser gas analyzer horiba sick horiba sick horiba sick abb abb abb abb abb abb con gas detector Crowcon gas detector Crowcon gas detector Crowcon gas detector Crowcon gas detector Crowcon gas detector
GM GM GM GM GM honeywell honeywell Oldham Oldham Oldham Oldham Detronic Detronic Detronic Detronic Detronic Cosmos Cosmos Cosmos Cosmos Cosmos