AWJ                                                  email awj  e-mail: sales@awj.co.th    Tel AWJ  02-115-8118        line awj ID: @awjinnovation

จำหน่าย - ติดตั้ง - เช่า - ซ่อม - สอบเทียบ - Service Contract   Gas Detector, CEMS, Calibration Gas, System Components

Direct line:  092-275-7369,  081-917-8991,  091-996-6259

                                                      I      About Us    I         Products     I    Service & Calibration   I    References     I       Q & A         I    Contact us  I    
เครื่องวัดก๊าซรั่ว  (Gas Detector)----------------- Control System 

    gasmonitor

  Gasmonitor:  1-16 Channel Control System

       Gasmonitor Plus เป็นระบบควบคุมแบบ 19" Rack ของ Crowcon ซึ่งถูกใช้อย่าง แพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ Gasmonitor Plus นี้สามารถใช้กับตัวตรวจจับก๊าซ (Gas Detector) ได้ถึง 16 ตัวและใช้กับตัวตรวจจับเปลวไฟได้ถึง 32 Fire zones ต่อ 1 Rack สำหรับ Rack นั้นสามารถซื้อเพิ่มแยกได้ การติดตั้งทำได้ทั้งติดกับผนังหรือติดตั้งกับ แท่นวางบนพื้นจอแสดงผลจะมีสำหรับตัวตรวจจับก๊าซ (Gas Detector) ทุกตัว Gasmonitor Plus สามารถขยายให้เหมาะกับระบบขนาดใหญ่ หรือเลือกให้เหมาะกับระบบเฉพาะงานได้

ลักษณะเด่น (Features):

Simple to Use

  • ฟังก์ชันการทำงานทั่วไปสามารถเลือกใช้จากแผงควบคุมด้านหน้าได้เลย
  • มีจอแสดงบาร์กราฟ (Bar Graph Display) สำหรับตัวตรวจจับแต่ละตัว ทำให้สามารถดูความเข้มข้นของก๊าซได้ทันที
  • มีสัญญาณเตือนเป็นไฟ LEDs บนจอแสดง ทำให้สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

Flexible Architecture

  • ระบบสามารถขยายได้อย่างไม่จำกัด
  • การปรับตั้งระบบสามารถทำได้โดยไม่ต้องการการเชื่อมต่อสายมาก
  • มีการออกแบบให้ตรงกับมาตรฐานอุตสาหกรรม Gasmonitor Plus จึงสามารถต่อเข้ากับระบบควบคุมที่มีอยู่แล้วได้เป็นอย่างดี
  • มีโมดูลรีเลย์ (Relay) ให้เลือกใช้ โดยสามารถต่อได้มากสุดถึง 84 รีเลย์ต่อ 1 Rack
สามารถเลือกรีเลย์ (Relay) 16 ตัวมาใช้เพื่อเป็นสัญญาณเตือน 3 ระดับให้กับ ตัวตรวจจับ 1ช่องได้

     
        
    


 Crowcon gas detector Crowcon gas detector Crowcon gas detector Crowcon gas detector Crowcon gas detector Crowcon gas detector Crowcon gas detector
GM GM GM GM GM honeywell honeywell Oldham Oldham Oldham Oldham Detronic Detronic Detronic Detronic Detronic Cosmos Cosmos Cosmos Cosmos Cosmos
            AWJ Innovation Co.,Ltd.© 2019. All Rights Reserved