ความสำคัญของเครื่องวัดก๊าซรั่ว อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ไม่ควรมองข้าม - AWJ
AWJ


จำหน่าย - ติดตั้ง - เช่า - ซ่อม - สอบเทียบ - Service Contract   Gas Detector, CEMS, Calibration Gas, System Components

Direct line:  092-275-7369 081-917-8991091-996-6259  Tel AWJ 02115-8118

 

line awj  ID: @awjinnovation

email awj  E-mail: sales@awj.co.th

                                                      I      About Us    I         Products     I    Service & Calibration   I    References     I       Q & A         I    Contact us  I    

เครื่องวัดก๊าซรั่ว

ความสำคัญของเครื่องวัดก๊าซรั่ว อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ไม่ควรมองข้าม

ข้อดีของการใช้งานเครื่องวัดก๊าซรั่วให้เหมาะสม เพื่อสามารถตรวจจับการรั่วไหลได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

การรั่วไหลของก๊าซทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม นำมาซึ่งความเสี่ยงในการสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรงจนไม่สามารถประเมินค่าได้ เพราะฉะนั้นแล้ว การให้ความสำคัญกับการตรวจวัดและการแจ้งเตือนถึงความผิดปกติของแก๊สประเภทต่าง ๆ ในระบบ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรถูกมองข้ามไป นี่จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้เครื่องวัดก๊าซรั่ว (Gas Detector) ได้กลายมาเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่ถูกนำมาติดตั้งภายในที่พักอาศัย โรงงาน พื้นที่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนพื้นที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เพื่อการนำเอาเครื่องวัดก๊าซรั่วมาใช้ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังก๊าซที่อาจเกิดการรั่วออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


บทบาทสำคัญของเครื่องวัดก๊าซรั่วในการตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ

การรั่วไหลของก๊าซเป็นภัยคุกคามที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายลุกลามเป็นวงกว้างได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ส่งผลให้อุปกรณ์ที่สำคัญอย่าง เครื่องวัดก๊าซรั่ว จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการนำมาใช้งานในฐานะของเครื่องป้องกันแนวหน้า ที่จะสามารถช่วยตรวจจับและตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซประเภทต่าง ๆ อาทิ ก๊าซธรรมชาติ โพรเพน มีเทน และคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งทั้งไม่มีสีและไม่มีกลิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อเป้าหมายในการช่วยให้เครื่องวัดก๊าซรั่วสามารถช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการรั่วไหลของก๊าซได้อย่างครอบคลุมในหลายแง่มุม นับตั้งแต่อันตรายที่จะเกิดขึ้นในทันทีหลังจากก๊าซรั่วไหล อาทิ ไฟไหม้ และการระเบิด ไปจนถึงการเกิดอันตรายต่อสุขภาพ อาทิ การหายใจไม่ออก วิงเวียนศีรษะ มึนหัว หรือง่วงนอน เป็นต้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เครื่องวัดก๊าซรั่ว


หลักการทำงานของเครื่องวัดก๊าซรั่วในการช่วยตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ

เครื่องวัดก๊าซรั่วเป็นเครื่องมือขนาดกะทัดรัดที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานทั้งในรูปแบบของการพกพา และการติดตั้งเพื่อใช้งานอยู่กับที่ โดยในเครื่องวัดก๊าซรั่วทุกรูปแบบจะมาพร้อมด้วยระบบเซนเซอร์ขั้นสูงที่สามารถตรวจจับก๊าซไวไฟ ก๊าซออกซิเจน หรือก๊าซพิษ อาทิ CH4, NGV, LPG, H2S, CO, SO2, CO2, %LEL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ก๊าซดังกล่าวจะมีความเข้มข้นของก๊าซที่น้อยที่สุดก็ตาม ซึ่งในกรณีที่เกิดการความผิดปกติหรือเกิดการรั่วไหลของก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่วจะทำการแจ้งเตือนถึงปัญหาการรั่วไหลของก๊าซในรูปแบบของสัญญาณเสียง Alarm เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้ามาทำการตรวจสอบและแนะแนวทางปฏิบัติตามหลักคู่มือด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อย่างทันท่วงที


ประโยชน์ของการเลือกใช้งานเครื่องวัดก๊าซรั่ว

  1. เครื่องวัดก๊าซรั่วสามารถช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    สำหรับที่พักอาศัย การติดตั้งและใช้งานเครื่องวัดก๊าซรั่วที่สามารถตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซได้อย่างแม่นยำ สามารถช่วยลดความเสียหายจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือการระเบิดที่รุนแรงจากการรั่วไหลของก๊าซได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ การใช้งานเครื่องวัดก๊าซรั่วในการตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซได้อย่างทันท่วงทีสามารถช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง นับตั้งแต่ตัวพนักงานที่เกี่ยวข้องไปจนถึงชุมชนที่อยู่โดยรอบ

  2. เครื่องวัดก๊าซรั่วสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
    การใช้งานเครื่องวัดก๊าซรั่วที่ได้รับการออกแบบมาให้สามารถตรวจจับความผิดปกติและการรั่วไหลของก๊าซ พร้อมทั้งสามารถส่งสัญญาณเตือนเมื่อความเข้มข้นของก๊าซอยู่สูงเกินระดับปลอดภัยได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ สามารถช่วยทำให้การวางแผนอพยพผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งการใช้งานระบบเตือนภัยล่วงหน้าของเครื่องวัดก๊าซรั่วยังช่วยให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสในการควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินลงได้มากยิ่งขึ้น

นอกเหนือไปจากการให้ความสำคัญกับการติดตั้งและใช้งานเครื่องวัดก๊าซรั่วแล้วนั้น การเลือกใช้งานให้มีความเหมาะสมกับประเภทก๊าซ ขนาดพื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบ และความไวในการตรวจสอบก็เป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานเครื่องวัดก๊าซรั่วควรให้ความสำคัญไม่แพ้กัน เพื่อเป็นการช่วยให้เครื่องวัดก๊าซรั่วสามารถทำการตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซและช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยและการทำงานโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยที่ AWJ เราคือผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ในราคายุติธรรม ที่มีความครอบคลุมทั้งในส่วนของเครื่องมือวัด เครื่องวัดก๊าซรั่ว, เครื่องวัดก๊าซชีวภาพ, เครื่องวัดกลิ่น , CEMS , สอบเทียบ gas detector และเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ เรายังมีบริการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อการช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าและทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างแท้จริง


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องวัดก๊าซรั่ว
Hotline: 092-275-7369, 081-917-8991
Tel: 02-115-8118
E-mail: sales@awj.co.th
LINE ID: @awjinnovation
Website: www.awj.co.th