วิธีเลือกเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyzer) ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม - AWJ
AWJ


จำหน่าย - ติดตั้ง - เช่า - ซ่อม - สอบเทียบ - Service Contract   Gas Detector, CEMS, Calibration Gas, System Components

Direct line:  092-275-7369 081-917-8991091-996-6259  Tel AWJ 02115-8118

 

line awj  ID: @awjinnovation

email awj  E-mail: sales@awj.co.th

                                                      I      About Us    I         Products     I    Service & Calibration   I    References     I       Q & A         I    Contact us  I    

เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ-Gas-Analyzer

วิธีเลือกเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyzer) ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม

สำรวจ 5 ขั้นตอนในการเลือกเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyzer) ให้ตอบโจทย์การใช้งาน


เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyzer) เป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยประเภทหนึ่ง ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการช่วยให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถตรวจวัดระดับความเข้มข้นหรือคุณภาพของสารประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในก๊าซบางประเภทได้อย่างแม่นยำ ร่วมกับการช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ (Combustion Gas Analyzer) ของเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ และการตรวจสอบการปล่อยแก๊สที่เป็นมลพิษออกมาจากปล่องควันของโรงงาน (Emission Gas Analyzer) ได้อย่างครอบคลุม

เพราะฉะนั้นแล้ว การเลือกใช้งานเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ หรือ Gas Analyzer ให้มีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมจึงไม่เพียงสามารถช่วยทำให้การดำเนินงานภายในอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยควบคุมปริมาณของก๊าซต่าง ๆ ให้อยู่ในปริมาณที่ยอมรับได้เพื่อความปลอดภัยที่มากที่สุดของผู้ปฏิบัติงานทุกคนอย่างแท้จริง โดยในวันนี้ AWJ จะขอพาทุกคนมาร่วมเจาะลึกขั้นตอนการเลือกใช้งาน Gas Analyzer ให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม ดังนี้


ระบุความต้องการในการใช้งาน Gas Analyzer

ขั้นตอนแรกในการเลือกเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyzer) คือ การระบุความต้องการในกระบวนการทางอุตสาหกรรมของคุณก่อนว่า คุณต้องการนำเครื่องวิเคราะห์ก๊าซมาใช้งานเพื่อการตรวจสอบระดับออกซิเจน ตรวจจับก๊าซพิษ หรือตรวจวัดก๊าซที่ติดไฟได้ เพื่อการเลือกใช้งานเครื่องวิเคราะห์ก๊าซได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เนื่องจากการตรวจวิเคราะห์ก๊าซที่แตกต่างกันนั้นจำเป็นจะต้องใช้เซนเซอร์และรูปแบบการตั้งค่า Gas Analyzer ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อความแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์ที่มากที่สุดนั่นเอง


ตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่จะมีการนำเอา Gas Analyzer ไปติดตั้งเพื่อใช้งาน

การติดตั้งเครื่องวิเคราะห์ก๊าซในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงของความดันบรรยากาศ หรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สามารถทำให้การอ่านค่าการตรวจวัดก๊าซจาก Gas Analyzer อาจเกิดการคลาดเคลื่อนไปได้ เพราะฉะนั้นแล้ว การประเมินสภาพแวดล้อม อุณหภูมิ ความดัน ความชื้น รวมถึงโอกาสในการสัมผัสกับสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและเป็นอันตราย ก่อนการติดตั้งเครื่องวิเคราะห์ก๊าซเพื่อใช้งานทุกครั้ง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมองหาโซลูชันและวิธีป้องกันเครื่องวิเคราะห์ก๊าซจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการช่วยทำให้การตรวจจับและวิเคราะห์ก๊าซประเภทต่าง ๆ ของ Gas Analyzer เป็นไปได้อย่างแม่นยำมากที่สุด


ประเมินเทคโนโลยีในการตรวจวัดของ Gas Analyzer

เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyzer) แต่ละประเภทล้วนมาพร้อมด้วยเทคโนโลยีในการตรวจจับและวิเคราะห์ก๊าซที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละเทคโนโลยีนั้นก็ล้วนมีข้อดีและข้อจำกัดของตัวเองที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นแล้ว ในการเลือกใช้งานเครื่องวิเคราะห์ก๊าซทุกครั้ง ผู้ใช้งานควรทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่า Gas Analyzer ที่ได้เลือกมาใช้งานมีเทคโนโลยีและระบบเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับก๊าซที่เชื่อถือได้และแม่นยำ เพื่อประโยชน์ในการช่วยให้การตรวจวิเคราะห์ก๊าซแต่ละชนิดที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน เป็นไปได้อย่างแม่นยำมากที่สุด


ประเมินการสอบเทียบและการบำรุงรักษา Gas Analyzer

การสอบเทียบและการบำรุงรักษา Gas Analyzer ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ผู้ใช้งานทุกคนไม่ควรมองข้ามไปในการเลือกใช้งานเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ โดยในการเลือกเครื่องวิเคราะห์ก๊าซที่มีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่า Gas Analyzer ที่ได้เลือกมานั้นมีขั้นตอนการสอบเทียบที่สามารถทำได้ง่าย มีความถี่ในการสอบเทียบที่น้อย รวมถึงมีอายุการใช้งานของระบบเซนเซอร์ที่ยาวนาน พร้อมกันนี้ยังควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องวิเคราะห์ก๊าซมีความพร้อมในส่วนของก๊าซสอบเทียบ อุปกรณ์เสริมในการสอบเทียบ รวมถึงเครื่องวิเคราะห์ก๊าซสำหรับสอบเทียบที่ครบครัน เพื่อการประหยัดเวลาในการมองหาผู้ให้บริการสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ก๊าซได้ในระยะยาว


บริการก่อนและหลังการขายที่มีความครอบคลุมของผู้จัดจำหน่าย Gas Analyzer

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การได้รับการสนับสนุนจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องวิเคราะห์ก๊าซอย่างครอบคลุมทั้งในส่วนของการให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเลือก Gas Analyzer รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค การฝึกอบรม และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งาน ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานทุกคนได้มาซึ่งเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyzer) ที่มีความตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมที่จะนำมาใช้งาน เพื่อประโยชน์ในการช่วยให้เครื่องวิเคราะห์ก๊าซไม่เพียงสามารถช่วยให้ทุกการใช้งานเครื่องวิเคราะห์ก๊าซเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำในการใช้งานอย่างสูงสุดเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เครื่องวิเคราะห์ก๊าซมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและลดปัญหาในการซ่อมบำรุงลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โดยที่ AWJ เราคือผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyzer) ที่มีคุณภาพสูงสุด ในราคายุติธรรม ที่มีความครอบคลุมทั้งในส่วนของเครื่องมือวัด เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว (Gas Detector) และเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ เรายังมีบริการสอบเทียบ gas detector พร้อมบริการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อการช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าและทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างแท้จริง


สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyzer) ติดต่อ

Hotline: 092-275-7369, 081-917-8991
Tel: 02-115-8118
E-mail: sales@awj.co.th
LINE ID: @awjinnovation
Website: www.awj.co.th