สอบเทียบ gas detector ป้องกันอันตรายได้อย่างไร - AWJ
AWJ


จำหน่าย - ติดตั้ง - เช่า - ซ่อม - สอบเทียบ - Service Contract   Gas Detector, CEMS, Calibration Gas, System Components

Direct line:  092-275-7369 081-917-8991091-996-6259  Tel AWJ 02115-8118

 

line awj  ID: @awjinnovation

email awj  E-mail: sales@awj.co.th

                                                      I      About Us    I         Products     I    Service & Calibration   I    References     I       Q & A         I    Contact us  I    

สอบเทียบ gas detector

สอบเทียบ gas detector ป้องกันอันตรายได้อย่างไร

การสอบเทียบ gas detector คืออะไร และมีวิธีการสอบเทียบอย่างไรบ้าง ?

ในขอบเขตของการตรวจสอบและดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อทั้งชีวิตของผู้ปฏิบัติงานและเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีค่าของโรงงานอุตสาหกรรม การมีอยู่ของอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยอย่าง เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว (Gas Detector) และการสอบเทียบ gas detector เป็นประจำเพื่อรับรองมาตรฐานในการวัดของอุปกรณ์ จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการช่วยตรวจสอบการมีอยู่ของก๊าซอันตรายที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดและเพลิงลุกไหม้จากการรั่วไหล จนนำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในบทความนี้ AWJ จะขอพาผู้ปฏิบัติงานและผู้ประกอบการในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกคนไปทำความรู้จักกับการสอบเทียบ gas detector พร้อมสำรวจขั้นตอนในการสอบเทียบ gas detector เพื่อช่วยทำให้เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วดังกล่าวสามารถตรวจจับก๊าซรั่วได้อย่างทันท่วงที และลดความเสี่ยงของเหตุการณ์อันตรายลงได้มากที่สุด


การสอบเทียบ gas detector คืออะไร ?

การสอบเทียบ gas detector (Calibration) เป็นหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อการช่วยรับรองความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของการใช้งานเครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว (Gas Detector) ในการตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซไวไฟและก๊าซพิษต่าง ๆ ร่วมกับการแจ้งเตือนการรั่วไหลของก๊าซอันตรายที่สามารถทำการตรวจจับได้ให้กับผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้อย่างทันท่วงที เนื่องจาก การใช้งานเครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลาหนึ่งอาจทำให้เซนเซอร์ตรวจจับก๊าซของเครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วมีความแม่นยำที่เปลี่ยนแปลงไป หรืออาจทำให้เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วเกิดการเสื่อมสภาพจากปัจจัยแวดล้อมในการใช้งาน อาทิ อุณหภูมิ หรือสารเคมีต่าง ๆ เป็นต้น จนส่งผลต่อการให้ผลลัพธ์ในการตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซที่มีความคลาดเคลื่อนไปได้


การสอบเทียบ gas detector สามารถทำได้อย่างไร ?

การสอบเทียบ gas detector เป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนและต้องอาศัยความชำนาญในการดำเนินการเป็นอย่างมาก เพื่อผลลัพธ์ในการสอบเทียบเครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วที่มีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากที่สุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการสอบเทียบเครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วจะมีรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของเซนเซอร์ที่ถูกนำมาติดตั้งเอาไว้ภายในเครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว (Gas Detector) แต่อย่างไรก็ตาม การสอบเทียบ gas detector นั้นก็มีหลักการสอบเทียบในภาพรวมที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้

  • เตรียมอุปกรณ์สำหรับสอบเทียบ gas detector ให้พร้อม
    ก่อนที่จะนำเอาเครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว (Gas Detector) มาทำการสอบเทียบ gas detector สิ่งสำคัญคือการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้องสอบเทียบให้มีความเหมาะสมกับการทำงานของเซนเซอร์แต่ละประเภท ร่วมกับการจัดเตรียมและตรวจสอบให้แน่ใจว่าก๊าซที่จะนำมาทำการสอบเทียบนั้นเป็นก๊าซที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมกันนี้ ผู้ทำการสอบเทียบเครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วควรจะต้องสวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันอย่างมิดชิดและทำการสอบเทียบ gas detector ในพื้นที่ที่สามารถระบายอากาศได้ดีเพื่อความปลอดภัย

  • เตรียมเครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วสำหรับสอบเทียบ gas detector
    โดยการเปิดเครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว (Gas Detector) และรอให้ตัวเครื่องอุ่นขึ้นสักเล็กน้อย จากนั้นให้นำเอาเครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วมาต่อเข้ากับถังก๊าซสำหรับสอบเทียบ gas detector และตัวควบคุมด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซเกิดการรั่วไหล ร่วมกับการตรวจสอบให้แน่ใจว่าก๊าซที่นำมาใช้ในการสอบเทียบนั้นมีความเข้ากันได้กับเครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วเพื่อป้องกันความเสียหาย อีกทั้งเซนเซอร์ของเครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วมีความสะอาดและปราศจากเศษฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่อาจส่งผลต่อความแม่นยำในการตรวจจับก๊าซได้

  • เริ่มต้นการสอบเทียบ gas detector
    หลังจากที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถเริ่มต้นทำการสอบเทียบ gas detector ได้ทันทีโดยการเปิดเครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว (Gas Detector) และตัวควบคุมไปพร้อม ๆ กันแล้วปล่อยให้ก๊าซสอบเทียบไหลเข้าไปในระบบตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เซนเซอร์ของเครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วมีระยะเวลาเพียงพอสำหรับการตรวจจับก๊าซได้อย่างเสถียร โดยหลังจากที่ได้มีการสอบเทียบ gas detector และบันทึกผลลัพธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถถอดเครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วออกจากตัวควบคุมและถังก๊าซสอบเทียบได้ในทันที เพียงเท่านี้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนก็จะสามารถมั่นใจได้ว่าเครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วจะได้รับการสอบเทียบอย่างมีประสิทธิภาพจนมีความปลอดภัยในการใช้งานอย่างแท้จริง

โดยที่ AWJ เราคือผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว (Gas Detector) ที่มีคุณภาพสูงสุด ในราคายุติธรรม ที่มีความครอบคลุมทั้งในส่วนของเครื่องมือวัด เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว (Gas Detector) และเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ เรายังมีบริการสอบเทียบ gas detector พร้อมบริการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อการช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าและทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างแท้จริง


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการสอบเทียบ gas detector

Hotline: 092-275-7369, 081-917-8991
Tel: 02-115-8118
E-mail: sales@awj.co.th
LINE ID: @awjinnovation
Website: www.awj.co.th