Flame Detector อุปกรณ์สำคัญป้องกันอันตรายจากเปลวไฟ
AWJ


จำหน่าย - ติดตั้ง - เช่า - ซ่อม - สอบเทียบ - Service Contract   Gas Detector, CEMS, Calibration Gas, System Components

Direct line:  092-275-7369 081-917-8991091-996-6259  Tel AWJ 02115-8118

 

line awj  ID: @awjinnovation

email awj  E-mail: sales@awj.co.th

                                                      I      About Us    I         Products     I    Service & Calibration   I    References     I       Q & A         I    Contact us  I    

Flame Detector ในอุตสาหกรรม

Flame Detector อุปกรณ์สำคัญป้องกันอันตรายจากเปลวไฟ

เจาะลึกความสำคัญของการใช้งาน Flame Detector ในอุตสาหกรรม

การเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นับตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรม คลังเก็บสินค้า ไปจนถึงอาคารพาณิชย์ ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่สามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้งจากหลายสาเหตุ และผลกระทบอันร้ายแรงจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้นั้นก็อาจเป็นได้ตั้งแต่การเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินไปจนถึงการสูญเสียชีวิต ด้วยเหตุนี้ การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ หรือ Flame Detector ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยตรวจจับเปลวไฟและการเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันอันตรายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงที

โดยในบทความนี้ AWJ จะขอพาทุกคนมาร่วมเจาะลึกถึงความสำคัญของ Flame Detector ในการช่วยป้องกันอันตรายจากเปลวไฟที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียในวงกว้าง เพื่อการช่วยรับรองความปลอดภัยต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

Flame Detector สามารถช่วยตรวจจับเปลวไฟได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างทันท่วงที

อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ หรือ Flame Detector เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบขึ้นมาให้มีเซนเซอร์ชนิดพิเศษที่สามารถตรวจจับการมีอยู่ของรังสีอินฟราเรด (IR) หรือรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ที่เกิดขึ้นจากลุกไหม้ของเปลวไฟได้โดยตรง ซึ่งจะแตกต่างไปจากการใช้งานเครื่องตรวจจับควันที่จะสามารถตรวจจับควันที่เกิดขึ้นหลังจากการเผาไหม้ได้เท่านั้น เพราะฉะนั้นแล้ว การใช้งาน Flame Detector จึงสามารถตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก เพื่อประโยชน์ในการริเริ่มมาตรการตอบสนองที่รวดเร็ว อาทิ การเปิดใช้งานระบบดับเพลิง หรือการแจ้งเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานอพยพ ซึ่งจะสามารถช่วยลดโอกาสในการเกิดความเสียหายและการบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี

 

Flame Detector เป็นอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือในการใช้งานสูง

ระบบเซนเซอร์ของ Flame Detector ถูกออกแบบขึ้นมาให้สามารถตรวจจับสเปกตรัมที่เป็นเอกลักษณ์ของเปลวไฟได้ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลวไฟที่ไม่สามารถมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นแล้ว อีกหนึ่งความสามารถที่โดดเด่นของ Flame Detector คือ ความสามารถในการตรวจจับการมีอยู่ของเปลวไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือสูงสุดแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทาย อาทิ พื้นที่ที่เต็มไปด้วยฝุ่น ควัน หรือมีประมาณไอน้ำในระดับสูง ที่วิธีการตรวจจับด้วยการใช้งานเครื่องด้วยตรวจควันแบบธรรมดาอาจทำให้เกิดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดหรือไม่สามารถตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้ทั้งหมดได้

 

Flame Detector ตอบโจทย์การนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

Flame Detector เป็นอุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟที่ตอบโจทย์การนำมาติดตั้งและใช้งานในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นในที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ตลอดจนอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการขนส่ง โรงไฟฟ้า เสาโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมที่มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เต็มไปด้วยก๊าซ ของเหลว หรือของแข็งที่ติดไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการช่วยติดตามสัญญาณของการเกิดประกายไฟอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงได้

 

Flame Detector มีการบูรณาการระบบการทำงานเข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูง

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ ส่งผลให้ระบบการทำงานของ Flame Detector ได้ถูกนำมาบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูงมากมายเพื่อจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการป้องกันเหตุอัคคีภัยได้อย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟในปัจจุบันนี้มักจะมาพร้อมด้วยระบบการถ่ายภาพแบบหลายสเปกตรัม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแยกความแตกต่างระหว่างเปลวไฟของแท้และแสงแดดหรือแสงประดิษฐ์ ที่อาจส่งผลทำให้ระบบเซนเซอร์ของอุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector) เกิดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดได้ นอกจากนี้ อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟยังสามารถนำมาบูรณาการเข้ากับระบบการทำงานแบบอัตโนมัติเพื่อการตรวจสอบการทำงานแบบเรียลไทม์และการจัดการการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟจากระยะไกล เพื่อการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความปลอดภัยโดยรวมที่มากที่สุด

อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ หรือ Flame Detector เป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่จะขาดไปไม่ได้ในที่อยู่อาศัย อาคาร ร้านค้า โกดังสินค้า ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในการช่วยตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วก่อนการลุกลามในวงกว้าง โดยที่ AWJ เราคือผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector) ที่มีคุณภาพสูงสุด ในราคายุติธรรม ที่มีความครอบคลุมทั้งในส่วนของเครื่องมือวัด เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว (Gas Detector) อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ Flame Detector ยี่ห้อ Crowcon รุ่น FGard ที่ได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานว่าสามารถนำไปใช้ในบริเวณอันตรายของสถานประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงได้ และเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ เรายังมีบริการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อการช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าและทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างแท้จริง

 

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ Flame Detector ติดต่อ
Hotline: 092-275-7369, 081-917-8991
Tel: 02-115-8118
E-mail: sales@awj.co.th
LINE ID: @awjinnovation
Website: www.awj.co.th