ข้อแตกต่าง เครื่องวัดก๊าซชีวภาพ (Biogas Analyzer) แบบติดตั้งและพกพา - AWJ
AWJ


จำหน่าย - ติดตั้ง - เช่า - ซ่อม - สอบเทียบ - Service Contract   Gas Detector, CEMS, Calibration Gas, System Components

Direct line:  092-275-7369 081-917-8991091-996-6259  Tel AWJ 02115-8118

 

line awj  ID: @awjinnovation

email awj  E-mail: sales@awj.co.th

                                                      I      About Us    I         Products     I    Service & Calibration   I    References     I       Q & A         I    Contact us  I    

สอบเทียบ gas detector

ข้อแตกต่าง เครื่องวัดก๊าซชีวภาพ (Biogas Analyzer) แบบติดตั้งและพกพา

เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดในการใช้งานเครื่องวัดก๊าซชีวภาพ(Biogas Analyzer) แบบติดตั้งและพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซสำหรับงานไบโอแก๊ส หรือ เครื่องวัดก๊าซชีวภาพ (Biogas Analyzer) เป็นหนึ่งในเครื่องมือด้านความปลอดภัยที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการช่วยตรวจวัดปริมาณและการมีอยู่ของก๊าซชีวภาพ ที่ถูกผลิตมาจากกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย์ อาทิ มูลสัตว์ พืช และขยะมูลฝอย เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการช่วยรับรองความปลอดภัยให้กับการปฏิบัติงานภายในพื้นที่ฝังกลบ โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ หรือสถานีบำบัดน้ำเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยสำหรับเครื่องวัดก๊าซชีวภาพที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานในปัจจุบันนี้ จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่ เครื่องวัดก๊าซชีวภาพชนิดติดตั้ง (Stationary) และเครื่องวัดก๊าซชีวภาพชนิดพกพา (Portable) ซึ่งเครื่องวัดก๊าซชีวภาพแต่ละรูปแบบก็ล้วนมีคุณสมบัติ ข้อดี และข้อจำกัดในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

การออกแบบและการติดตั้งเครื่องวัดก๊าซชีวภาพ

เครื่องวัดก๊าซชีวภาพชนิดติดตั้ง เป็นเครื่องวัดก๊าซชีวภาพที่มักจะถูกออกแบบขึ้นมาให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน และสามารถตอบโจทย์กับการนำมาติดตั้งและใช้งานภายในสถานที่ที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพ อาทิ โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพหรือฟาร์มขนาดใหญ่ ในตำแหน่งการติดตั้งที่มีความแน่นอนได้เป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ในการตรวจวัดและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการมีอยู่ของก๊าซชีวภาพภายในระบบได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ในทางกลับกัน เครื่องวัดก๊าซชีวภาพชนิดพกพาจะถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา เพื่อการพกพาเครื่องวัดก๊าซชีวภาพไปใช้งานภายในสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกตามต้องการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเครื่องวัดก๊าซชีวภาพชนิดพกพามักจะถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการตรวจวัดค่าก๊าซชีวภาพในพื้นที่ที่หลากหลาย เพื่อการตรวจสอบความปลอดภัยในระดับเบื้องต้น

ความแม่นยำและประสิทธิภาพในการใช้งานเครื่องวัดก๊าซชีวภาพ

เครื่องวัดก๊าซชีวภาพชนิดติดตั้ง มาพร้อมด้วยระบบการทำงานที่สามารถตรวจวัดและเก็บข้อมูลก๊าซชีวภาพได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมาพร้อมด้วยฟังก์ชันการตอบสนองแบบอัตโนมัติที่สามารถเลือกปรับแต่งได้ตามความต้องการ เพราะฉะนั้นแล้ว เครื่องวัดก๊าซชีวภาพชนิดติดตั้งจึงสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจวัดก๊าซชีวภาพที่มีความแม่นยำสูงและมีความเสถียรมากกว่าเครื่องวัดก๊าซชีวภาพชนิดพกพา อีกทั้งยังสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย

สำหรับเครื่องวัดก๊าซชีวภาพชนิดพกพา โดยถึงแม้ว่าเครื่องวัดก๊าซชีวภาพชนิดพกพาจะมาพร้อมด้วยความสะดวกในการใช้งานที่มากกว่า แต่ถ้าหากเปรียบเทียบกันในแง่ของความแม่นยำและประสิทธิภาพในการใช้งานแล้วนั้น เครื่องวัดก๊าซชีวภาพชนิดพกพาจะมีความแม่นยำในการตรวจวัดก๊าซชีวภาพที่น้อยกว่าเครื่องวัดก๊าซชีวภาพชนิดติดตั้ง ส่งผลให้หลาย ๆ สถานที่และอุตสาหกรรมจึงมักจะมีการนำเอาเครื่องวัดก๊าซชีวภาพชนิดติดตั้งและชนิดพกพามาใช้งานร่วมกัน เพื่อประสิทธิภาพในการวัดผลที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องวัดก๊าซชีวภาพ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ขั้นตอนในการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องวัดก๊าซชีวภาพชนิดติดตั้งมักจะมีความยากและต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการดูแลและบำรุงรักษาที่มากกว่าเครื่องวัดก๊าซชีวภาพชนิดพกพา เนื่องจากเครื่องวัดก๊าซชีวภาพชนิดติดตั้งได้ถูกออกแบบมาเพื่อการติดตั้งและใช้งานภายในตำแหน่งที่แน่นอน อีกทั้งยังจะต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบจ่ายพลังงานอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ระบบการทำงานของเครื่องวัดก๊าซชีวภาพชนิดติดตั้งจึงมีความซับซ้อนที่มากกว่า และในบางครั้งเครื่องวัดก๊าซชีวภาพชนิดติดตั้งอาจถูกติดตั้งเอาไว้ในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึงจนส่งผลต่อการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องวัดก๊าซชีวภาพที่ทำได้ยากมากขึ้นตามไปด้วย

สำหรับการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องวัดก๊าซชีวภาพชนิดพกพา แน่นอนว่าเครื่องวัดก๊าซชีวภาพชนิดพกพามีขั้นตอนในการดูแลและการบำรุงรักษาที่สะดวกและง่ายกว่าเครื่องวัดก๊าซชีวภาพชนิดติดตั้งเป็นอย่างมาก เนื่องจากเครื่องวัดก๊าซชีวภาพชนิดพกพามีขนาดเล็กและมีระบบการทำงานที่ไม่ซับซ้อนมากเท่ากับเครื่องวัดก๊าซชีวภาพชนิดติดตั้ง ส่งผลให้ผู้ใช้งานจึงสามารถทำการถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนแบตเตอรี่หรือซ่อมแซมเครื่องวัดก๊าซชีวภาพชนิดพกพาได้ง่ายมากกว่า และยังไม่จำเป็นจะต้องอาศัยการดูแลและการบำรุงรักษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกครั้ง ซึ่งจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องวัดก๊าซชีวภาพที่ลดน้อยลงตามไปด้วย

เครื่องวัดก๊าซชีวภาพ หรือ Biogas Analyzer เป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อการช่วยรับรองความปลอดภัยของการปฏิบัติงานภายในอุตสาหกรรม โดยที่ AWJ เราคือผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องวัดก๊าซชีวภาพ (Biogas Analyzer) ที่มีคุณภาพสูงสุด ในราคายุติธรรม พร้อมกันนี้เรายังมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่มีความครอบคลุมทั้งในส่วนของเครื่องมือวัด เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว (Gas Detector) อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector) และเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ เรายังมีบริการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อการช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าและทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างแท้จริง


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการเครื่องวัดก๊าซชีวภาพ

Hotline: 092-275-7369, 081-917-8991
Tel: 02-115-8118
E-mail: sales@awj.co.th
LINE ID: @awjinnovation
Website: www.awj.co.th