บทบาทของระบบ CEMS ในการควบคุมมลพิษทางอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม - AWJ
AWJ


จำหน่าย - ติดตั้ง - เช่า - ซ่อม - สอบเทียบ - Service Contract   Gas Detector, CEMS, Calibration Gas, System Components

Direct line:  092-275-7369 081-917-8991091-996-6259  Tel AWJ 02115-8118

 

line awj  ID: @awjinnovation

email awj  E-mail: sales@awj.co.th

                                                      I      About Us    I         Products     I    Service & Calibration   I    References     I       Q & A         I    Contact us  I    

ทำความรู้จักกับระบบ CEMS

บทบาทของระบบ CEMS ในการควบคุมมลพิษทางอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม

ทำความรู้จักกับระบบ CEMS อุปกรณ์ที่ตอบโจทย์การช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผลกระทบที่มีต่อคุณภาพอากาศ ทั้งในส่วนของการเกิดมลพิษและฝุ่นละออง PM2.5 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในทุกปี เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ หันมาให้ความสำคัญกับการมองหามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการช่วยตรวจสอบและควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภท ส่งผลให้ในปัจจุบันนี้ เราจึงมักจะได้เห็นการนำเอาระบบ CEMS มาใช้ติดตั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการติดตามและตรวจวัดค่าการปล่อยมลพิษทางอากาศผ่าน CEMS อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการช่วยส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น


ทำความรู้จักกับ CEMS

CEMS (Continuous Emission Monitoring System) เป็นระบบตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศที่มีการนำเอาอุปกรณ์หลาย ๆ ประเภทที่มาพร้อมด้วยระบบเซนเซอร์ที่มีความซับซ้อน อาทิ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องตรวจสอบฝุ่นละออง และเครื่องเก็บตัวอย่างการปล่อยก๊าซอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น มาประกอบรวมเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการช่วยให้ระบบ CEMS สามารถถูกนำมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการทางอุตสาหกรรมได้อย่างราบรื่น ซึ่งจะตอบโจทย์การบรรลุเป้าหมายที่สำคัญในการช่วยให้ CEMS สามารถทำหน้าที่ในการตรวจวัด ร่วมกับการวิเคราะห์ เก็บข้อมูล และรายงานผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรเจนคลอไรด์ กรดไฮโดรฟลูออริก รวมถึงก๊าซอันตรายอื่น ๆ ที่ถูกปล่อยออกมาจากปล่องระบายหลังจากกระบวนการเผาไหม้ทางอุตสาหกรรม ในรูปแบบความเข้มข้นของก๊าซเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง


ประเภทของ CEMS

ระบบ CEMS ที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานในปัจจุบันนี้ จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

 • ระบบ CEMS แบบดึงก๊าซไปวิเคราะห์ (Extractive System) ซึ่งเป็นระบบ CEMS ที่จะทำการดึงก๊าซตัวอย่างออกจากปล่องระบาย เพื่อนำไปทำการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของมลพิษ
 • ระบบ CEMS แบบวิเคราะห์ที่จุดเก็บตัวอย่าง (In-Situ System) จะเป็นระบบ CEMS ที่สามารถทำการวิเคราะห์ตัวอย่างของก๊าซได้ที่ปล่องระบายโดยตรง

สำรวจบทบาทของระบบ CEMs ในการช่วยควบคุมมลพิษทางอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม

 1. บทบาทของ CEMS กับการตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์
  หนึ่งในข้อได้เปรียบที่สำคัญที่ทำให้ CEMS กลายมาเป็นระบบตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลนั้นเป็นเพราะว่า ระบบของ CEMS ถูกออกแบบมาให้สามารถนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระดับมลพิษได้แบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังมีความแม่นยำสูง ซึ่งจะแตกต่างไปจากระบบตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศแบบดั้งเดิมที่จะต้องมีการสุ่มตรวจตัวอย่างเป็นระยะ ๆ เพราะฉะนั้นแล้ว การใช้งานระบบ CEMS จึงสามารถช่วยระบุแหล่งที่มาของมลพิษได้ในทันทีเพื่อการควบคุมการปล่อยมลพิษและการป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. บทบาทของ CEMS กับการช่วยควบคุมมลพิษทางอากาศแบบล่วงหน้า
  การใช้งานระบบ CEMS จะช่วยทำให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจจับและระบุประเภทของมลพิษทางอากาศที่ถูกปล่อยออกมา มาใช้ประโยชน์ในการประเมินคุณภาพอากาศและความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมได้แบบล่วงหน้า ซึ่งจะสามารถช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการช่วยควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศให้เป็นไปตามข้อกำหนด นอกจากนี้ ระบบ CEMS ยังสามารถนำมาใช้งานเพื่อการช่วยตรวจสอบความปลอดภัยของสภาพอากาศในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน

 3. บทบาทของ CEMS กับการช่วยแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
  แม้ว่าการนำเอาระบบ CEMS มาติดตั้งและใช้งานภายในอุตสาหกรรมจะเป็นการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เรื่อง การกำหนดให้โรงงานประเภทต่าง ๆ จะต้องมีการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ ที่สามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ แต่การเลือกใช้งานระบบ CEMS ก็ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการมุ่งมั่นปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่มีความโปร่งใสและยั่งยืน เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ ร่วมกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้กับอุตสาหกรรมให้ดีมากยิ่งขึ้น

สำหรับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่กำลังมองหาระบบ CEMS มาติดตั้งเพื่อการใช้งาน ติดต่อ AWJ เราคือผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายระบบ CEMS ตลอดจน Gas detector, เครื่องวัดก๊าซรั่ว, Flame detector, Calibration gas, Biogas analyzer, Biogas analyzer, เครื่องวัดกลิ่น, Gas analyzer ที่มีคุณภาพสูงสุด ในราคายุติธรรม ที่มีความครอบคลุมทั้งในส่วนของเครื่องมือวัดและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ เรายังมีบริการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อการช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าและทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างแท้จริง


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CEMS


Hotline: 092-275-7369, 081-917-8991
Tel: 02-115-8118
E-mail: sales@awj.co.th
LINE ID: @awjinnovation
Website: www.awj.co.th